Välkommen till Anund Samfällighetsförening

Anund SF är en förening som har byggt och nu förvaltar en gemensamhetsanläggning omfattande distribution av vatten och avlopp samt bredband för ett trettiotal fastigheter i Badelunda, Västerås. Vårt VA nät är anslutet till Mälarenergis nät och är därmed en del av det kommunala VA nätet men ägs och drivs i egen regi av denna förening. Samma sak gäller för distribution av bredbandstjänster där vi erbjuder alla våra fastighetsägare ett modernt fiberoptiskt nät med höghastighets internet, telefoni och bredbands TV - allt i ett abonnemang. Vi som bor på landet har därmed fått samma standard, eller till och med bättre, än många som bor i tätorten.

Vi kopplar ihop nutid och dåtid.

Föreningen består av alla fastighetsägare som valt att deltaga i byarna Anundshög, Tibble och Skälby, se karta. Vi har valt att kalla oss för Anund Sammfällighetsförening för att knyta an till att vi bor kring de märkliga fornlämningarna bestående av Anundshög med omnejd. I våra jordar har man hitta spår av människor som bott här sedan urminnes tider, gravar och kultplatser, rester från vikingar, medeltidsmänniskor, Gustaf Vasas krig med Danskarna och mycket mer. Själva bidrar vi med att ha grävt ner rör och fiber för att få en standard som passar den moderna människan och som skall hålla långt in i framtiden.

Anundshög