Föreningsstämmohandlingar

2024

Kallelse till Anund SF Föreningsstämma 2024.pdf
Verksamhetsberättelse Anund SF 2023 2.0.pdf
Årssammanställning 2023.docx.pdf
Resultatrapport 2023 Anund.pdf
Resultatbudget 2024 Anund.pdf
Balansrapport 2023 Anund.pdf
Debiteringar medlemmar 2024 sammanställning.pdf
Verksamhetsplan för Anund SF 2024 v1.docx.pdf
Revisorernas.pdf
Fullmakt 2024.docx.pdf
Dagordning föreningsstämma 2024.docx.pdf
Motion från Styrelsen Anund SF 2024_1 (1).pdf

2023

Kallelse till stämma 2023 Anund SF.pdf
Resultatrapport_2022.pdf
Balansrapport_2022.pdf
Debiteringar medlemmar 2023 sammanställning - Blad1.pdf
Resultatbudget 2023.pdf
Dagordning föreningsstämma 2023.pdf
Revisionsberättelse 2022.pdf
Verksamhetsplan för Anund SF avseende 2023.pdf
Verksamhetsberättelse Anund SF2022 v1.2 sign alla.pdf
Fullmakt 2023.pdf

2022

1_Inbjudan till Anund SF Föreningsstämma 2021.pdf
2_Fullmakt 2021-03-16.pdf
3_Dagordning föreningsstämma 2022.pdf
4_Verksamhetsberättelse Anund SF 2021.pdf
5a_Balansräkning 2021.pdf
5b_Resultaträkning 2021.pdf
6_Anund - Revisionsberättelse 2020.pdf
7_Verksamhetsplan för Anund SF avseende 2022.pdf
8a_Utdebiteringar Anund 2022.pdf
8b_Resultatbudget förslag 2022.pdf
Motion från Styrelsen Anund SF 2022 Punkt 9.pdf

2021

1_Inbjudan till Anund SF Föreningsstämma 2021.pdf
3_Dagordning föreningsstämma 2021.pdf
4_Verksamhetsberättelse Anund SF 2020.pdf
6_Anund - Revisionsberättelse 2020.pdf
7_Verksamhetsplan för Anund SF avseende 2021.pdf

2020

1_Inbjudan till Anund SF Föreningsstämma 2020.pdf
3_Dagordning föreningsstämma 2020 uppdaterad.pdf
4_Verksamhetsberättelse Anund SF 2019 osignerad.pdf
6_ Revisionsberättelse 2019.pdf
7_Verksamhetsplan för Anund SF avseende 2020.pdf

2019

0_Inbjudan till Anund SF Föreningsstämma 2019.pdf
2_Dagordning 2019.pdf
3a_Verksamhetsberättelse Anund SF 2018 signerad.pdf
4_Revisionsberättelse.pdf
5_Verksamhetsplan för Anund SF avseende 2019.pdf

2018

0_Inbjudan till Anund SF Föreningsstämma 2018.docx
2_Dagordning 2018.pdf
3a_Verksamhetsberättelse 2017.pdf
Revisionsberättelse 2017.pdf
5_Verksamhetsplan för Anund SF avseende 2018.docx

2017

2_Dagordning 2017.pdf
3a_Verksamhetsberättelse 2016.pdf
5_Verksamhetsplan för 2017.pdf
6_Revisionsberättelse 2016.pdf

2016

0_Ordförande har ordet.docx
2_Dagordning 2016.docx
3a_verksamhetsberättelse 2015.pdf
5_Verksamhetsplan för Anund SF avseende 2016.docx
6_Revisionsberättelse.pdf