Föreningsstämmohandlingar

2023

Kallelse till stämma 2023 Anund SF.pdf
Resultatrapport_2022.pdf
Balansrapport_2022.pdf
Debiteringar medlemmar 2023 sammanställning - Blad1.pdf
Resultatbudget 2023.pdf
Dagordning föreningsstämma 2023.pdf
Revisionsberättelse 2022.pdf
Verksamhetsplan för Anund SF avseende 2023.pdf
Verksamhetsberättelse Anund SF2022 v1.2 sign alla.pdf
Fullmakt 2023.pdf

2022

1_Inbjudan till Anund SF Föreningsstämma 2021.pdf
2_Fullmakt 2021-03-16.pdf
3_Dagordning föreningsstämma 2022.pdf
4_Verksamhetsberättelse Anund SF 2021.pdf
5a_Balansräkning 2021.pdf
5b_Resultaträkning 2021.pdf
6_Anund - Revisionsberättelse 2020.pdf
7_Verksamhetsplan för Anund SF avseende 2022.pdf
8a_Utdebiteringar Anund 2022.pdf
8b_Resultatbudget förslag 2022.pdf
Motion från Styrelsen Anund SF 2022 Punkt 9.pdf

2021

1_Inbjudan till Anund SF Föreningsstämma 2021.pdf
3_Dagordning föreningsstämma 2021.pdf
4_Verksamhetsberättelse Anund SF 2020.pdf
6_Anund - Revisionsberättelse 2020.pdf
7_Verksamhetsplan för Anund SF avseende 2021.pdf

2020

1_Inbjudan till Anund SF Föreningsstämma 2020.pdf
3_Dagordning föreningsstämma 2020 uppdaterad.pdf
4_Verksamhetsberättelse Anund SF 2019 osignerad.pdf
6_ Revisionsberättelse 2019.pdf
7_Verksamhetsplan för Anund SF avseende 2020.pdf

2019

0_Inbjudan till Anund SF Föreningsstämma 2019.pdf
2_Dagordning 2019.pdf
3a_Verksamhetsberättelse Anund SF 2018 signerad.pdf
4_Revisionsberättelse.pdf
5_Verksamhetsplan för Anund SF avseende 2019.pdf

2018

0_Inbjudan till Anund SF Föreningsstämma 2018.docx
2_Dagordning 2018.pdf
3a_Verksamhetsberättelse 2017.pdf
Revisionsberättelse 2017.pdf
5_Verksamhetsplan för Anund SF avseende 2018.docx

2017

2_Dagordning 2017.pdf
3a_Verksamhetsberättelse 2016.pdf
5_Verksamhetsplan för 2017.pdf
6_Revisionsberättelse 2016.pdf

2016

0_Ordförande har ordet.docx
2_Dagordning 2016.docx
3a_verksamhetsberättelse 2015.pdf
5_Verksamhetsplan för Anund SF avseende 2016.docx
6_Revisionsberättelse.pdf