Välkommen till Anund Samfällighetsförening

Anund SF är en förening som har byggt och nu förvaltar en gemensamhetsanläggning omfattande distribution av vatten och avlopp samt bredband för ett trettiotal fastigheter i Badelunda, Västerås. Vårt VA nät är anslutet till Mälarenergis nät och är därmed en del av det kommunala VA nätet men ägs och drivs i egen regi av denna förening. Samma sak gäller för distribution av bredbandstjänster där vi erbjuder alla våra fastighetsägare ett modernt fiberoptiskt nät med höghastighets internet, telefoni och bredbands TV - allt i ett abonnemang. Vi som bor på landet har därmed fått samma standard, eller till och med bättre, än många som bor i tätorten.

Vi kopplar ihop nutid och dåtid.

Föreningen består av alla fastighetsägare som valt att deltaga i byarna Anundshög, Tibble och Skälby, se karta. Vi har valt att kalla oss för Anund Sammfällighetsförening för att knyta an till att vi bor kring de märkliga fornlämningarna bestående av Anundshög med omnejd. I våra jordar har man hitta spår av människor som bott här sedan urminnes tider, gravar och kultplatser, rester från vikingar, medeltidsmänniskor, Gustaf Vasas krig med Danskarna och mycket mer. Själva bidrar vi med att ha grävt ner rör och fiber för att få en standard som passar den moderna människan och som skall hålla långt in i framtiden.

Karta

Vill du veta mer?

Kontakta gärna någon i styrelsen, klicka på Kontaktpersoner, om du vill veta mer om vår förening eller till och med bor i närheten och inte redan är med men vill veta mer om möjligheter att ansluta din fastighet till vårt nät.

Nyheter

 • 2021-02-23

  Vattenmätaravläsning

  Vi vill att alla läser av och rapporterar in sin vattenförbrukning senast den 31 mars.
  Bäst är förstås om ni både läser av och rapporterar in den just den 31 mars. Om ni inte har möjlighet till det så vill vi att ni läser av den någon dag innan.
  Rapporteringen sker enklast genom att skriva ner avläsningen och skickar det i ett e-postmeddelande eller SMS till johan@ejvind.se det går även bra att ringa till Johan på tel 070-1721937.

  För detaljerad info med bild, se infoblad nr 7.
  Anund Infoblad 7_130310.pdf

  -

 • 2018-05-25

  GDPR (General Data Protection Regulation)

  GDPR (General Data Protection Regulation)är den nya dataskyddslagen i maj som ersätter den svenska personuppgiftlagen (Pul) och den gäller även för oss som samfällighet.

  -

 • 2013-06-02

  Nytt infoblad

  Innehåller information om:
  - Informationsmöte om nyanslutning till Anund SF

  Läs den...
  Anund Infoblad 8_130602.pdf

  -

 • 2013-03-11

  Nytt infoblad

  Innehåller information om:
  - Påminnelse om vårt årsmöte
  - Dagordning årsmöte
  - Garantiservice av avloppspumparna
  - Ränteuppgift för 2012
  - Vattenmätaravläsning

  Läs den...
  Anund Infoblad 7_130310.pdf

  -

Please complete the form...